Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn

Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn

Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn

Tình trạng: Mới 100%

Tùy chọn :

Số lượng:

THI CÔNG PHÒNG SƠN SẠCH CHO SẢN PHẨM SƠN BÓNG KÍN

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

 + Cấp khí sạch đối lưu cho công nhân hoạt động trong khu vực phòng phun sơn  & phòng phơi sản phẩm.

 + Tạo áp dương cho khu vực phòng phun sơn & phòng phơi , tránh phát tán đối lưu nguồn không khí bẩn có bụi  từ khu vực khác đến nơi có sản phẩm đã được phun sơn.

 + Hút triệt để lượng sơn còn dư & dung môi trong phòng.

 

 

Cấp Gió Sạch Cho Phòng Sơn Làm cho bụi không bay vào phòng sơn giúp cho sản phẩm sơn đạt chất lượng cao không khí đối lưu

Scroll